Aktualność: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych za 2017 r.

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

Przypominam, że zgodnie z uchwałą nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zasad etyki doradców Podatkowych „Doradca podatkowy, wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25 % dwuletniego limitu

Co oznacza, iż do 31 grudnia 2017 r. zobowiązani są Państwo do uzyskania minimum 8 punktów. (natomiast w latach 2017-2018 r. łącznie 32 punktów kwalifikacyjnych).

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że punkty uzyskane z udziału w formach kształcenia organizowanych przez podmioty „zewnętrzne” w stosunku do Krajowej Izby Doradców Podatkowych zostaną przyznane po wprowadzeniu ich przez doradcę podatkowego do systemu mDoradca. W panelu należy uzupełnić dane dotyczące: daty szkolenia, wybrania typu zdarzenia (wysłuchanie wykładu, wygłoszenie prelekcji, udziału w konferencjach, publikacja artykułu, książki, ukończenie fakultetów, studiów podyplomowych, doktoranckich itp.), nazwy/tematu oraz poprzez załączenie pliku ( skan zaświadczenia/certyfikatu).

Punkty kwalifikacyjne można uzyskać również z tytułu bezpłatnych szkoleń e-learningowych dostępnych po zalogowaniu się w panelu mDoradca.

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x