Koleżanki i Koledzy,


Mija już prawie rok od naszej ostatniej informacji na temat działalności naszego Oddziału. Od sierpnia 2008 roku miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń, o których chcemy pokrótce przypomnieć oraz poinformować o planach i wydarzeniach, które czekają na nas w najbliższym okresie.

Po wakacjach spotkaliśmy się na pikniku w Karczmiskach, połączonym z przejazdem kolejką wąskotorową na trasie Karczmiska - Opole Lubelskie - Karczmiska. w którym uczestniczyło ponad 50 osób. Wyjazd odbył się we wrześniu 2008 roku. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie rodzin doradców. Uczestnicy brali udział w różnych konkurencjach sprawnościowych. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, przy płonącym ognisku i dźwiękach muzyki. Atmosfera sprzyjała pogawędkom na różne tematy, również zawodowe.

We wrześniu, październiku i listopadzie odbyły się spotkania w Klubie Doradcy Podatkowego. podczas których omawiane były bieżące sprawy podatkowe. Ostatnie spotkanie w „Klubie Doradcy Podatkowego” w 2008 roku odbyło się w grudniu. Było to Spotkanie opłatkowe, które zorganizowaliśmy w Klubie Hades w Lublinie. W spotkaniu tym uczestniczyła znaczna grupa doradców oraz zaproszony gość w osobie Pana Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Lublinie, reprezentujący Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie.

W listopadzie w Hotelu Fokus w Lublinie zorganizowaliśmy jednodniowe szkolenie dla doradców podatkowych w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracj.Wykładowcą był Pan Andrzej Kuliński z Wrocławia. W szkoleniu uczestniczyło ok. 50 osób, w tym 10 pracowników z Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych z województwa lubelskiego, zaproszonych przez Zarząd. Dzięki takiej konwencji szkolenia, połączonego z wymianą doświadczeń doradców i pracowników aparatu skarbowego, zostało ono bardzo wysoko ocenione przez jej uczestników.

W styczniu 2009 roku w Lublinie w Hotelu Victoria odbyło się spotkanie informacyjne z zakresu zmian w podatkach, w którym uczestniczyło 50 doradców podatkowych. Spotkanie to poprowadzili Dyrektorzy i pracownicy Izby Skarbowej w Lublinie. Spotkanie było zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/O w Lublinie. Następnego dnia, w tym samym miejscu, odbyło się szkolenie z podatku VAT, które poprowadził doradca podatkowy Pan Krzysztof Komorniczak. W szkoleniu uczestniczyło 70 osób. Zainteresowanie obydwoma spotkaniami było bardzo duże. W związku z tym w marcu Zarząd przygotował jeszcze dwudniowe wyjazdowe szkolenie, które odbyło się w Zamku w Baranowie Sandomierskim. Szkolenie to było zorganizowane we współpracy z Podkarpackim Oddziałem KIDP. Tematem szkolenia były zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmiany w Ordynacji podatkowej, które omówił Pan Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy oraz zmiany w podatku od towarów i usług, które omówił doradca podatkowy Pan Andrzej Nikończyk. W szkoleniu uczestniczyło 80 doradców podatkowych z obu Oddziałów.

W 2009 roku odbyło się pięć spotkań w Klubie Doradcy Podatkowego: w lutym, dwa w kwietniu, maju i lipcu. Były na nich poruszane tematy dotyczące bieżących spraw podatkowych, kontrola podatkowa oraz orzecznictwo sądowo-administracyjne w tym zakresie i wybrane sprawy podatkowe w świetle orzecznictwa WSA i NSA. Spotkania te prowadzili doradcy podatkowi: Bożena Zybura, Andrzej Hałaś, Roman Pitucha, Aleksander Stanek. Na czas wakacji zawieszamy spotkania w Klubie Doradcy Podatkowego oraz nie będziemy organizować szkoleń.

Po wakacjach już dzisiaj serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, które odbędzie się w dniach 26-27 września 2009 roku (sobota/niedziela) w Hotelu „Król Kazimierz” w Kazimierzu Dolnym, przy ul. Puławskiej 86, www.krolkazimierz.pl Mimo bardzo atrakcyjnego miejsca szkolenia, koszt dla doradcy nie powinien przekroczyć kwoty 250 zł

Szczegółowe informacje przekażemy w odrębnym piśmie. Informacja o szkoleniu zostanie również zamieszczona na naszej stronie internetowej.STRONA INTERNETOWA

Od 7 lipca br zmianie uległa szata graficzna naszej strony internetowej www.lubelski.kidp.pl. Jest ona związana z dążeniem KIDP do ujednolicenia wszystkich stron internetowych Biura KIDP i Oddziałów Regionalnych. Zachęcamy do korzystania z serwisu mDoradca, w którym doradca po zalogowaniu może sprawdzić swoje dane adresowe, należną składkę, czy nr konta indywidualnego.BIBLIOTEKA

KRDP wykonując zadania statutowe, uchwałą 1696/2009 z dnia 9 grudnia 2008 roku powołała Bibliotekę Doradcy podatkowego. Została ona utworzona w Biurze KIDP i 16 Oddziałach Regionalnych. Na stronie internetowej Biura KIDP i Oddziałów Regionalnych jest zamieszczony katalog dostępnych publikacji ze wskazaniem miejsca, w którym dana pozycja jest dostępna. Z publikacji można korzystać na miejscu, w godzinach pracy biura. W Lubelskim Oddziale KIDP publikacje są udostępniane w godz. 9.00-14.00PRZERWA URLOPOWA

Ze względu na przerwę urlopową pracownika biura OL KIDP w dniach 13-24 lipca 2009 roku zmieniają się godziny otwarcia biura. Biuro będzie czynne w godz. 9.00-14.00. Zastępstwo pełnić będzie Pani Ewa Bielińska.

W dniach 10 lipca i 10-14 sierpnia 2009 roku biuro będzie nieczynne.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Przewodniczącym Zarządu Panem Romanem Pituchą, nr tel. 601 260 252.Życzymy udanego odpoczynku podczas wakacji oraz zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez nas spotkaniach i szkoleniach.
W imieniu Zarządu OL KIDP

Roman Pitucha
Przewodniczący Zarządu

DATA PUBLIKACJI: 2009-07-13 + pozostałe aktualności