Ryczałt ewidencjonowany stracimy po przekroczeniu limitu
 

W 2011 r. możliwość rozliczania się ryczałtem mają podatnicy kontynuujący działalność, którzy w 2010 r. uzyskali samodzielnie przychody z tej firmy w wysokości nieprzekraczającej 591 975 złotych.

Podatnicy mogą stosować w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, co do których ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje taką możliwość, pod warunkiem, że w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła 150 tys. euro. W trakcie prowadzenia działalności rozliczanej ryczałtem mogą zaistnieć okoliczności, które skutkują natychmiastową utratą prawa do rozliczania podatku w tej formie. Taką okolicznością jest np. osiąganie przychodów z określonych źródeł (tj. przychodów z prowadzenia aptek, działalności lombardowej, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, wolnych zawodów lub usług nieobjętych ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych lub wytwarzania wyrobów opodatkowanych akcyzą). Wygenerowanie tego rodzaju przychodu przez ryczałtowca w trakcie roku skutkuje automatyczną utratą prawa do rozliczania podatku ryczałtem z dniem jego uzyskania.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 lutego 2011 r.

 
Data publikacji: 4 lutego 2011 r.


dodał: Wojciech Ławniczak 

DATA PUBLIKACJI: 2011-02-04 + pozostałe aktualności