Delegowanie pracowników za granicę
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 28 / 45
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-06-04
Data zakończenia: 2018-06-04
Organizotor:  Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ;
           

Zarząd Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się

w dniu 4 CZERWCA 2018 r.

Tematyka szkolenia:  "Delegowanie pracowników za granicę"

Wykładowca:  Pan Mariusz Makowski

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Hotelu Młyn w Lublinie al. Racławickie 23A.

Program szczegółowy:

08:30 – 09:30             rejestracja

09:30 – 11:30             wykład

11:30 – 11:45             przerwa kawowa

11:45 – 13:45             wykład

13:45 – 14:00             przerwa kawowa

14:00 – 15:00             wykład

15:00 – 16:00             obiad

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

płatność za udział w szkoleniu wynosi:

100,00 zł brutto dla doradcy podatkowego bez zaległości w opłacaniu składek

150,00 zł brutto dla doradcy podatkowego zalegającego ze składkami dłużej niż 3 miesiące

150,00 zł brutto dla pracownika kancelarii /osoby towarzyszącej w przypadku wolnych miejsc

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Lubelskiego Oddziału KIDP, ul. Grottgera 8/5a, 20-029 Lublin:

mBANK S.A. 81 1140 1124 0000 4004 3000 1013

Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 28.05.18 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Lubelski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 28 maja 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.