Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w podatku VAT
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 78 / 100
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
180.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-04-06
Data zakończenia: 2018-04-06
Organizotor:  Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ;
           

Zarząd Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się

w dniu 6 kwietnia 2018 r.

Tematyka szkolenia:  "Zmiany w podatku VAT"

Wykładowca:  Pan Zdzisław Modzelewski

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna nr 31 IIp w Lubelskim Domu Technika NOT Sp. z o.o. w Lublinie ul. Skłodowskiej 3.

 PLAN: Zmiany w VAT w 2018 r. – opublikowane oraz planowane.

 1.      Split-payment – nowe rozwiązanie, które już za kilka miesięcy będzie dotyczyło praktycznie każdego podatnika VAT:

a.      Co to jest split-payment (podzielona płatność)?

b.      Cel wprowadzenia split payment.

c.       Jakich płatności dotyczy ten mechanizm? Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu? Płatności częściowe. Faktury w walutach? Potrącenia wzajemne.

d.      Obowiązek posiadania specjalnego RACHUNKU VAT przez każdego podatnika.

e.      Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebne będą umowy/aneksy? Prowizja i opłata za otwarcie/prowadzenie rachunku? Oprocentowanie środków na rachunku?

f.        Kilka rachunków rozliczeniowych w jednym banku – ile rachunków VAT?

g.      Kilka rachunków rozliczeniowych w różnych bankach – ile rachunków VAT?

h.      Czy numer rachunku VAT trzeba będzie podać klientom na fakturze?

i.        Obowiązek czy prawo skorzystania z tego mechanizmu – czy sprzedawca może zablokować split-payment?

j.        Kiedy split-payment nie będzie mógł wystąpić?

k.       Korzyści ze stosowania split-payment - przed czym chroni, a na co nie wpływa?

l.        Dysponowanie środkami zgormadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach?

m.    Odzyskiwanie środków z rachunku VAT.

n.      Zwrot VAT przez US na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym US powinien zwrócić VAT.

2.      Nowe możliwości sprawdzania kontrahentów (dostawców) – od 13 stycznia 2018 r.:

a.      2 nowe rejestry podatników VAT: „czarna lista” i „szara lista” podatników VAT,

b.      dostępne elektronicznie dla każdego podatnika,

c.       zakres danych gromadzonych w rejestrze, w tym data rejestracji na VAT oraz data wykreślenia z rejestru,

3.      Należyta staranność a prawo do odliczenia VAT naliczonego:

a.      co to jest należyta staranność?

b.      należyta staranność – kiedy ochroni a kiedy nie pomoże podatnikowi?

c.       czy brak dochowania należytej staranności oznacza brak prawa do odliczenia VAT?

d.      ile informacji należy sprawdzić, aby uznać, że dochowało się należytej staranności?

e.      w jakich sytuacjach należy sprawdzać kontrahenta?

f.        kontrahent wykreślony z rejestru VAT czynnych podatników: odliczać czy nie odliczać?

g.      podejście polskich sądów a Trybunału Sprawiedliwości UE,

h.      objaśnienia MF w sprawie należytej staranności.

4.      JPK_VAT – 2018:

a.      zmiana struktury JPK_VAT,

b.      zagadnienia związane ze sporządzeniem i składaniem JPK_VAT,

c.       jakie kary grożą za brak JPK_VAT lub jego korekty?

d.      planowana likwidacja deklaracji VAT i „zastąpienie” jej JPK,

e.      od 1.07.2108 r. obowiązek stosowania pozostałych struktur JPK przez wszystkich podatników,

f.        ewidencja VAT – tylko elektroniczna?

5.      Kasy fiskalne on-line już od 2019 r. – projektowane nowe przepisy:

a.      kasy fiskalne on-line – co to jest i co to oznacza?

b.      kto i kiedy może a kto musi zainstalować kasę on-line – system zachęt oraz obowiązków dla branż „wrażliwych”. Niektórzy podatnicy już 1 stycznia 2019 r. będą musieli mieć kasę on-line.

c.       potwierdzenia/homologacja kas – sukcesywne wygasanie i brak możliwości używania „starych” kas,

d.      nowa struktura JPK – JPK_PARAGON – czym jest i kto musi ją wdrożyć?

6.      Inne zmiany w VAT na 2018:

a.      zmiany w zakresie rejestracji na VAT i wykreślania z rejestru VAT podatników – od 13 stycznia 2018 r.,

b.      zmiany w zakresie dostaw towarów opodatkowanych 8% VAT – od 19 stycznia 2018 r.

c.       nieściągalność wierzytelności – nowa definicja (120 zamiast 150 dni),

d.      obowiązek korekty naliczonego – termin 120 dni po terminie płatności,

e.      Centralny Rejestr Faktur – co to oznacza i jak powstanie?

f.        Pomyłka w stawce VAT – brak możliwości odzyskania nadpłaconego VAT?

g.      Sprzedaż za pośrednictwem kasy fiskalnej i wystawienie faktury – nowe zasady i kolejna sankcja podatkowa 100%;

h.      Odliczenie VAT z prawidłowej faktury może wiązać się z karą w postaci sankcji 100%;

i.        Możliwość obniżenie dotychczasowej sankcji 30% do 15%, jeśli podatnik spełni dodatkowe warunki;

j.        Faktury VAT RR w wersji elektronicznej;

7.      Opłata recyklingowa a kwestia VAT:

a.      opłata recyklingowa – co to jest i w związku z czym musi być pobierana?

b.      torebki sprzedawane v. torebki darmowe,

c.       opłata a podstawa opodatkowania w VAT,

8.      Bieżąca problemy i praktyka interpretacyjna – wybrane zagadnienia

9.      Pytania.

 

Program szczegółowy:

08:30 – 09:30             rejestracja

09:30 – 11:30             wykład

11:30 – 11:45             przerwa kawowa

11:45 – 13:45             wykład

13:45 – 14:00             przerwa kawowa

14:00 – 15:00             wykład

15:00 – 16:00             obiad

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

płatność za udział w szkoleniu wynosi:

150,00 zł brutto dla doradcy podatkowego bez zaległości w opłacaniu składek

180,00 zł brutto dla doradcy podatkowego zalegającego ze składkami dłużej niż 3 miesiące

160,00 zł brutto dla pracownika kancelarii /osoby towarzyszącej w przypadku wolnych miejsc

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie do dnia 27 marca b.r. uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca.

Brak pisemnej rezygnacji ze zgłoszonego wcześniej udziału w szkoleniu w ww. terminie skutkować będzie obciążeniem kosztami szkolenia

Wpłaty za szkolenie prosimy dokonać do dnia 27 marca b.r., na poniższy numer konta:

LO KIDP, ul. Grottgera 8/5a, 20-029 Lublin, 

mBANK S.A. 81 1140 1124 0000 4004 3000 1013. 

Tytułem: Szkolenie marzec, Imię i Nazwisko, nr wpisu

Brak wpłaty w ww. terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x