Szczegóły szkolenia / imprezy

Klub Doradcy Podatkowego 27.03.2019 r.
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 47 / 45
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-03-27
Data zakończenia: 2019-03-27
Organizotor:  Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ;
           

Szanowni Państwo,

Doradcy Podatkowi

Zarząd Lubelskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na cykliczne spotkanie w Klubie Doradcy Podatkowego, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. w godzinach 12:00-15:00 w sali konferencyjnej hotelu Lawendowy Dworek w Lublinie, ul. Krochmalna 13c.

Temat: "Wybrane zagadnienia podatkowe i prawne spółek osobowych" - prowadzący Kolega Sławomir Forenc.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną kluczowe problemy opodatkowania spółek osobowych (za wyjątkiem spółki komandytowo akcyjnej) na gruncie ustaw podatkowych (PIT, CIT, VAT, PCC) oraz istotne dla oceny skutków podatkowych kwestie prawne na gruncie kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego (w przypadku spółki cywilnej).
1) Zawarcie umowy spółki i wniesienie wkładów
• forma umowy spółki i istotne elementy umowne
• forma wniesienia wkładów pieniężnych i niepieniężnych
• skutki podatkowe wniesienia wkładów do spółki
2) Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników wspólników
• opodatkowanie wspólników podatkami dochodowymi (amortyzacja, koszty nieuznawane za koszt uzyskania przychodu dla wspólnika spółki osobowej)
• elementy międzynarodowego prawa podatkowego w zakresie opodatkowania spółek osobowych
• pozostałe problemy prawne i podatkowe
3) Zmiany umowy spółki osobowej i ich skutki podatkowe
• forma prawna zmiany umowy spółki
• forma prawna zmiany składu osobowego wspólników
• forma prawna zmiany (podwyższenia, obniżenia, wycofania, częściowego wycofania) wkładów
• skutki podatkowe wystąpienia wspólnika
• skutki podatkowe zmian w zakresie wkładów do spółki
• skutki podatkowe zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej
4) Rozwiązanie i likwidacja spółki osobowej – aspekty prawne 
i podatkowe osobowej – aspekty prawne i podatkowe

Doradcy podatkowi uczestniczący w spotkaniu otrzymają 3 punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia w systemie mdoradca.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

 

Serdecznie Zapraszamy!

Zarząd Lubelskiego Oddziału

Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x