Dla doradcy z serwisu www.lubelski.kidp.pl Dla doradcy z serwisu www.lubelski.kidp.pl http://www.lubelski.kidp.pl/ Tue, 21 Nov 2017 23:46:45 +0100 120 Ubezpieczenia Doradcy objęci umową Generalną mogą załatwiać formalności związane z ubezpieczeniem poprzez moduł e-obsługa wniosków OC http://www.lubelski.kidp.pl/strona.php/2_ubezpieczenia_oc.html Biblioteka Krajowa Rada Doradców Podatkowych, w celu umożliwienia doradcom  wywiązywania się z obowiązku doskonalenia zawodowego, udostępnia książki, czasopisma specjalistyczne, nagrania i programy komputer http://www.biblioteka.krdp.pl/ Szkolenia Aktualna oferta szkoleń organizowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w Biurze KIDP  oraz w 16 Regionalnych Oddziałach KIDP.  http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php